I mellanrummet (2015)

Lantmäteriet Uddevalla

Statens konstråd